Vol 8, No 2 (2023)

BATOBOH : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Table of Contents

Articles

Ahmad Jamaan, Hendrini Renolafitri